Felsefe

Friedrich Nietzsche Felsefesi

Nietzsche 19. yüzyılın en önemli ve etkili düşünürlerinden biridir. Felsefesinin ana çizgisi, kendi çağma toptan bir karşı çıkıştır. Çağındaki akılcılığa, felsefi sistemlere ve bütün değerlere bir bir karşı çıkar. Nietzsche‘ye göre felsefe, Sokrates ve Platon‘dan beri insanın yaşama içgüdüsünü hiçe sayan akılcı bir bilgiye Devamını Oku

Soren Kierkegaard Felsefesi (Varoluşçuluk)

Soren Kierkegaard, varoluş terimini modern anlamda kullanan ilk düşünürdür. Kierkegaard soyut düşünmeye karşı, somut düşünmeyi savunur; çünkü soyut düşünmede birey unutulmuştur. Aynı şekilde nesnel (objektif) düşünmeye de karşı çıkar; çünkü nesnel düşünmede insanın dışındaki her şeye yönelme vardır. Bu durumda, kişisel tutku, sevgi, nefret, Devamını Oku

Karl Marx Felsefesi

Karl Marx, Hegel felsefesinden yola çıkmıştır. Özellikle Hegel’den diyalektik kavramını alır; ama ona karşıt görüşleri savunur. Hegel gibi evrenin gelişmesinin diyalektik bir biçimde olduğunu söyler: tez, antitez ve sentez. Fakat bu gelişmeler ruhta değil, maddede ortaya çıkar. Bize düşünceyi veren maddedir. Düşünce yetkin bir Devamını Oku

Auguste Comte Felsefesi (Pozitivizm)

Auguste Comte temel düşüncesi, toplumun yeniden düzenlenmesidir. Bunun için de öncelikle insanların dünyaya bakış açılarının değişmesi gerekir. Saint Simon gibi, toplumun doğrudan doğruya bir atılımla yeniden kurulmasını istemek Comte’a göre yanlıştır. İlkin akla, insan düşüncesinin ilerlemesine uygun yeni alışkanlıklar vermek gerekir. Toplumsal ilerlemeler bilimin ilerlemesiyle Devamını Oku

Saint Simon Felsefesi

Saint Simon çok hareketli bir dönemde yaşamıştır. Ona göre, önce incelenmesi gereken şudur: Hangi tip insan kültürün gelişmesini sağlar ve gelişmeyi sağlayacak insan nasıl yetişir? İnsanın yetiştirilmesi konusu hem doğa bilimlerini hem de kültür bilimlerini ilgilendirmelidir. İnsana yönelmek gerekir düşüncesi, Saint Simon’u “barış içinde Devamını Oku

Hegel Felsefesi

Hegel öncelikle insanlık tarihi ile ilgilenmiştir. Modern felsefe, yani Descartes‘tan başlayan felsefe, Kant’a kadar “Bilginin özü nedir?” sorusunu sormuş, varlık sorununa eğilmeden önce bilgi üzerinde durmuştur. Hegel bu anlayışa karşı çıkar. Önce bilgiye değil, varlığa yönelmek gerektiğini savunur. Hegel’e göre düşünce, araştırılan şeyin özünü Devamını Oku

Kant Felsefesi

Descartes‘tan sonra bilgi kuramı iki ayrı yönde gelişir: Bilgiyi sağlamada sadece deneye önem verenler ve sadece akla önem verenler. Bu nedenle Kant felsefesi bilgi konusunun incelenmesi ve eleştirilmesiyle başlar. Amaç, bilme gücünün irdelenmesi, çözümlenmesi ve eleştiriden geçirilmesidir. Bu nedenle, Kant felsefesi “eleştirici felsefe” (kritik Devamını Oku

Holbach Felsefesi

Holbach, Fransız materyalizmini bir sistem hâline getirmiştir. Materyalizmi sistemleştirmiş; ama ortaya yeni bir düşünce koymamıştır. Holbach düşüncesine göre, hareket maddenin temel niteliğidir. Eğer madde, kımıldamayan, hareket etmeyen bir şey olsaydı, o zaman onu açıklamak için manevî nedenlere başvurulabilirdi. Oysa doğa hareket hâlindedir ve bu Devamını Oku

La Mettrie Felsefesi

La Mettrie, on sekizinci yüzyıl Fransız materyalizminin kurucusudur. Çıkış noktası, organik hayatla ruhsal hayatın birbirlerine paralel olduğu fikridir. Ayrıca Descartes‘ın mekanist doğa görüşünü benimser. Doğada tüm olup bitenler “çarpmalara” bağlanabilir, dolayısıyla geride maddeyle onun hareketinden başka bir şey kalmaz. Descartes gibi, hayvanları birer makine Devamını Oku

Etienne Condillac Felsefesi

Etienne Condillac, fikirlerimizin tek kaynağı olduğunu kabul eder; duyum. Bizim gibi yaşayan, fakat mermerden kabuğu nedeniyle duyum alamayan bir heykel düşünür. Bu kabuğun çeşitli parçaları kaldırıldıkça, heykel zihin yaşamına kavuşur. Önce, koku organlarını örten mermer kaldırılmıştır. Bu andan itibaren heykelin koku alma özelliği vardır. Devamını Oku