Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu 1
Sevgi Paylaşmaktır :)

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu yani OKKB, hepimizin adını bir kere de olsa duyduğu OKB den farklı olarak bir kişilik bozukluğu durumudur. OKB, obsesif kompulsif bozukluk anlamına gelmektedir. Bu kişiler yaşamaları boyunca yaşadıkları takıntıları ile bilinir.

Yazımıza başlamadan şu iki kelimenin anlamına bakmakta fayda var;

 • Obsesyon : Kişinin aklından bir türlü çıkaramadığı takıntılı düşünce
 • Kompulsiyon : Kişinin obsesyonlarından kurtulmak için yaptığı tekrarlayıcı hareketler.
Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu 2

En bilinen obsesyon, temizlik obsesyonudur.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Obsesif kompulsif kişiler genellikle çevremizde fazla düzeyde olan takıntıları ile bilinirler. Bu takıntılar ile şekillenmiş yaşamaları vardır. Bazı takıntıları artık kişilikleri ile bütünleşmiş haldedir. Başlıca özellikleri ise ;

 • Mükemmelliyetçidirler.
 • Detaycıdırlar.
 • İş sorumluluklarına aşırı dikkat ederler bağımlı diyebiliriz.
 • Ayrıntıları çok severler.
 • Mantıklı olma çabaları yüksektir.
 • Aşırı Düzenli ve Titizdirler.
 • Başkalarıyla çalışmayı sevmezler çünkü kimse onların düzenine ayak uyduramaz.
 • Hemen hemen her konuda aşırı tutucu, katı tavırları vardır.
 • Olaylar karşısında esneklik gösteremezler.
 • Düzeni ve denetimi kaybetme korkuları yüksek bireylerdir.
 • Toplumda görülme sıklığı %1 civarındadır.
 • Erkeklerde 2 kat daha fazla görülür.
 • Ailesel ve çevresel sebeplerle kişide görülmeye başlanabilir.
Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu 3

Okkb olan kişiler ayrıntılarda boğulmaya müsaittirler…

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Tanı Kriterleri DSM 5

TANI KRİTERLERİ  (DSM-V)

Aşağıdakilerden en az dördü ile belirli, esnekliği azaltan, verimliliği düşüren, düzenlilik, eksiksizlik, düşüncelerini ve ilişkilerini denetim altında tutma uğraşlarıyla giden yaygın bir örüntü;

1-Yapılan etkinliğin başlıca amacını gözden kaçıracak denli ayrıntılar, kurallar, sıralama, düzen ya da tasarlamayla uğraşır.

2-İşin bitirilmesini güçleştirecek denli eksiksiz yapma uğraşı içindedir.

3-Boş zaman etkinliklerini ve arkadaşlıklarını dışlayacak denli kendini işe ve üretken olmaya verir.

4-Aşırı doğrucudur, vicdanlıdır, erdem ve ahlak konusunda hiç esneklik göstermez.

5-Eskimiş, yıpranmış ya da değersiz nesneleri elden çıkaramaz.

6-Başkalarının kendisi gibi yapacağına inanmadıkça görev dağılımı ya da işbirliği yapma konusunda isteksizdir.

7-Hem kendisi hem başkaları için para harcama konusunda cimridir.

8-Hiç esnemez ve inatçıdır.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu 4

Aşırı düzenli ve titiz olma eğilimi OKKB’ de sıkça karşılaşılan durumardandır…

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Tedavi sürecinde kişinin OKKB durumu detaylıca incelenmelidir. Bu bozukluğun tam olarak hangi aşamasında olduğu çözüm için çok önemlidir. Bazı kişiler çok ileri düzeydeyken tedaviyi kabul eder ve ömür boyunca kontrol altında tutularak daha normal bir yaşama kavuşurken bazı kişilerde ise bu bozukluk tümden yok olabilir. Buradaki en önemli unsur kişinin tedaviye erken başlamasıdır. Bilişsel davranışçı tedavi Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu tedavisinde oldukça sık kullanılmakla birlikte çok faydalı olabilmektedir. İlk aşamada ise yine ilaç + psikoterapi yöntemi sıkça başvurulan ve yine çok işe yarayan yöntemlerden bir tanesidir.

One Response
 1. Kasım 24, 2021

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir