Felsefe

SAVAŞ NEDEN BİR SEÇENEK?

Acı ve mutsuzluktan başka bir şey getirmeyen, ölüm saçan savaşlar sevilmez. Peki ama savaşsız bir dünya düşünülebilir mi? İnsanları savaşa iten nedir? Devletler neden savaşa girer? Tüm savaşlar haklı mıdır, haklı ya da haksız savaşlardan bahsedilebilir mi? Bunları anlamaya çalışalım. “Önyargı ve ayrımcılıkla ilişkilendirilebilecek Devamını Oku

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA

Tabakalaşma, grupların veya bireylerin birbirinden farklılaşması ya da zayıf olanın güçlü olan tarafından ötekileştirilmesidir. Ötekileştiren grup ayrıcalıklıdır. Dolayısıyla toplumsal tabakalaşma aslında eşitsizliktir ve tabakalaşmayan toplum yoktur. Yani günümüzde olduğu gibi eski zamanlarda da toplumsal tabakalaşma mevcuttur fakat daha azdır ve daha basit kavramlar üzerinden Devamını Oku

Siyaset Felsefesi

Siyaset felsefesi; devlet, hükumet, politika, bağımsızlık, hukuk ve otoritenin hukuk kurallarını uygulaması gibi temel sorunlarla ilgilenen felsefe düşüncelerini kapsamaktadır. Bir diğer ifadeyle, siyaset felsefesi bir grup insan üzerine odaklanan, toplumun nasıl inşa edilmesi ve kişilerin toplum içerisinde nasıl davranması gerektiği gibi konularla aslında ahlak Devamını Oku

Ahlak Felsefesi (Etik)

Ahlak felsefesi veya diğer adıyla Etik, insanların nasıl davranması gerektiği gibi sorular ve doğru eylem (en iyiyi doğuran eylem) ve iyi yaşam (yaşamaya değer, memnun edici ve mutlu bir hayat) için en uygun tanımın aranması gibi sorunlarla ilgilenir. “Etik” kelimesi, Yunanca “ethos” (“gelenek” veya Devamını Oku

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)

İnsanoğlu, kendi doğası gereği öğrenmek ve bilmek ister. İnsan varoluşunun temeli, bilgiyi edinmek olarak belirtilebilir. Bilgi, özne ile nesne arasındaki ilişkinin bir sonucu olarak elde edilir. Özne ile nesne arasındaki söz konusu bu ilişki tamamen kasıtlıdır. Kavramlar, nesne ile ilişki içerisinde olan öznenin zihinsel Devamını Oku

Varlık Felsefesi (Ontoloji)

Ontoloji veya Varlık Felsefesi, genel olarak “gerçek” olan her şey için geçerli olacak şekilde varlık üzerine akıl yürütmeyi kapsamaktadır. Varlık Felsefesi, Aristoteles tarafından Metafizik kitabında “İlk Felsefe” olarak ifade edilmiştir. Latince “ontologia” terimi (varlık bilimi), Alman filooz Jacob Lorhard (Lordhardus) tarafından isabetli bir şekilde Devamını Oku

Felsefe Tarihi

Emine Yamanlar adlı yazarın, liselerde okutulmak üzere kaleme aldığı Felsefe Tarihi adlı bu kitap günümüzde liselerde kullanılmasa dahi hâlâ çok önemli bir referans kitabı olarak aranmakta ve kullanılmaktadır. Felsefeye Giriş açısından faydalı olarak gördüğümüz bu eseri Psikologo ailesi olarak sizlerle paylaşarak erişimi kolaylaştırmayı hedefledik. Devamını Oku

Hint Felsefesi

Hint uygarlığı, son derece gelişmiş bir uygarlıktı. Bu uygarlık, İnsanlığın ortak mirasına büyük katkılarda bulunmuştur. Hint matematikçileri, günümüzde de kabul edilen, rakamın değerinin sayıda bulunduğu yere göre değiştiği 10 tabanlı rakam sistemini (konumsal sayı sistemim) buldular. Sıfır rakamı onların buluşudur. Hintliler, kan dolaşımını Harvey’den Devamını Oku

Çin Felsefesi

Çin Felsefesi, Çin tarihine ait yazılı belgeler M.Ö. 2000 yılından başlar. Çince Asya dillerinin en eskisidir. Uzak Doğu’da Çinlilerden daha eski uygarlık yoktur ve Çinliler bu uygarlığın temel özelliklerini herhangi bir dış kaynağa borçlu değildir. Başka yerlerde olduğu gibi Çin’de de tuncun kullanılışı, zenginliğin Devamını Oku

Felsefe Sözlüğü

açık ve seçik: (Descartes‘ta) Bir bilginin doğruluğunu belirleyen ölçütler. (Konusu bize doğrudan doğruya, araçsız olarak verilmiş bilgi açık; konusu başka şeylerden ayrı, onlarla karışmamış olan bilgiyse, seçiktir.) adcılık (nominalizm): Tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş. akademi (akademia): Platon‘un Atina yakınlarında kurduğu, Devamını Oku