Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Bağımlı Kişilik Bozukluğu 1
Sevgi Paylaşmaktır :)

Bağımlı kişilik bozukluğu, sosyal yaşamımızı oldukça kötü etkileyebilecek bir kişilik bozukluğudur. Engel olunamayacak şiddette terk edilme korkusu, Sorumluluk alamamak, kendine güvenememek ve başkalarına karşı aşırı bağımlı halde olma ile karakterize olma durumudur.

Bağımlı Kişilik Bozukluğu Nedir?

Bağımlı kişilik bozukluğu kişinin hayatının amacını bile bir başkasına bağlayacak şekilde yaşamasıyla tarif edilebilecek bir kişilik bozukluğudur. Sorumluluk alamama, yalnız başına karar verememe, sürekli şekilde bir yakınından destek alma, gereksiz derecede güvenlik ihtiyacı (bir başkası üzerinden tatmin edecek şekilde sergilenir) gibi görünümlerde karşımıza çıkar.

Bağımlı Kişilik Bozukluğu Belirtileri ve Özellikleri

  • Sorumluluk alamama ya da daha iyi alternatifi bulana kadar ertleme
  • Yalnız kalma korkusu
  • Pasif kişilik geliştirme
  • Terk edilme korkusu ( abartılı şekilde )
  • Terk edilme veya ayrılma ile başa çıkamama durumu
  • Başkalarından tavsiye almadan herhangi bir girişimde bulunamama, muhakkak bir yakını tarafından onaylanma ve hatta işin sorumluluğunu ona yükleme

Bağımlı Kişilik Bozukluğu 2

Nedenleri hala bilinmemekle birlikte ergenli dönemi anne baba ayrılıklarının bu konuda oldukça etkili olduğunu biliyoruz. Pasif anne – tutumları da çocuğun karakter gelişimine bu yönde katkısı vardır.

Bağımlı Kişilik Bozukluğu Tanı Kriterleri DSM 5

TANI KRİTERLERİ  (DSM-V)

Aşağıdakilerden en az beşi ile belirli; boyun eğici ve ayrılma korkularına yol açan ilgilenilme gereksinimi il giden yaygın örüntü;

1-Başkalarınden yeterince destek ve öğüt almadıkça gündelik kararlarını vermekte güçlük çeker.

2-Çoğu alanda kendisinin yerine başkasının sorumluluk almasını gereksinir.

3-Desteklerini çekecekleri ya da kabul görmeyeceği korkusuyla başkalarıyla aynı görüşte olmadığını söylemekte güçlük çeker.

4-Kendi başına bir iş yapmakta güçlük çeker.

5-Başkalarının bakım ve desteğini sağlamak için hoş olmayan şeyleri yapmayı isteyecek kadar aşırıya gider.

6-Kendi kendine bakamayacağı korkusu yüzünden tek başına kaldığında kendini rahatsız hisseder.

7-Yakın bir ilişkisi sonlandığında bakım ve destek kaynağı olarak yeni bir ilişki arayışına girer.

8-Kendi kendine bakmak durumunda bırakılacağı korkusuyla gerçekçi olmayan biçimde kafa yorar.

Bağımlı Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Bağımlı kişilik bozukluğu bazen tek başına bir durum değildir. Komorbid durumlar söz konusu olabilir. Bağımlı kişilik bozukluğu, depresyon gibi anksiyete gibi durumlarda ortaya çıkan bir durum olabilir. Bazı durumlarda çekingen kişilik bozukluğu ile karıştırılabilir.

Ayrıca: Çekingen Kişilik Bozukluğu

Tedavi süreci boyunca en baştan belirtmeliyiz ki aile ve sosyal çevrenin desteği azımsanmayacak kadar çok. Tedavi sürecinde ise bilişsel davranışçı yöntemler ile kişinin yanlış inançları düzeltilmeye çalışılmaktadır. Bağımlı kişilik bozukluğu tedavisinde ilaç tedavisi de oldukça işe yaramaktadır. Bu yüzden yapılan son araştırmalarda ilaç + psikoterapinin gücü yadsınamayacak kadar yüksektir.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir