Felsefe

Stephen Toulmin Felsefesi

Toulmin de bilimin doğasıyla ilgilenir ve Kuhn gibi o da bilimi bir etkinlik olarak görür. Bu etkinlik bilim adamları topluluğu tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle de bilim üzerinde psikolojik ve sosyolojik faktörler etkilidir. Toulmin’e göre, bilimsel kuramların doğruluğu, doğa olaylarını tam olarak açıklamasından değil, biriken Devamını Oku

Thomas Kuhn Felsefesi (Paradigma)

Thomas Kuhn, özellikle bilim felsefesiyle ilgilenen bir düşünürdür. Ona göre bilim, bilim adamlarının oluşturduğu bir grubun etkinliğidir. Bu nedenle, bilimi anlayabilmek için bilimsel araştırma sürecine giren tüm öğelerin göz önüne alınması gerekir. Bilimin Gelişimi Kuhn’a göre bilimin gelişimi dört aşamada gerçekleşir: Bilim öncesi dönem, Devamını Oku

Ludwig Witgennstein Felsefesi

Wittgenstein eserleri mantıksal olguculuğun temel incelemeleri arasındadır. Wittgenstein‘in bütün amacı, cümle veya önermelerin yapısını açıklamaktır. Yani “Kelimelerden oluşan bir cümlenin veya önermenin dünyada bir olguyu göstermesi, daha doğrusu temsil etmesi nasıl olur?” sorusu, onun felsefesinin temel konusunu oluşturur. Wittgenstein, “Bir düşünce, anlamlı bir cümledir.” Devamını Oku

Karl Popper Felsefesi

Popper, “Bir teori nasıl olmalı ki, bilimsel sayılsın?” sorusuna cevap arar. Teoriler olayları açıklamaya ve gelecekle ilgili tahminlerde bulunmaya yarar. Popper, doğa bilimlerine ait varsayım ve kuramların bilimsel olup olmadıklarını araştırır. “Teori ve varsayımların bilimsel olabilmesi için, deneyle doğrulanmaları gerekir.” fikri doğru olamaz; çünkü Devamını Oku

Jean Paul Sartre Felsefesi

Sartre, varoluşçuluk olarak adlandırdığı öğretisini yalnız felsefe eserlerinde değil, etkisi çok büyük olan roman, dram, deneme ve eleştirilerinde de ortaya koymuştur. Diğer varoluşçular gibi tüm eserlerinde, varlık sorununa yönelir. Ona göre, dünya düzensizdir. Sartre, “Dünyada iyi gitmeyen bir şey var.” der. Ona göre, dünya Devamını Oku

Nicolai Hartmann Felsefesi

Hartmann, yeni varlık biliminin (ontoloji) kurucusudur. O, varlık kuramını dört boyut üzerine kurar. İlkin varlık biçimleri ideal ve real varlık diye ayrılmalıdır. İdeal varlık alanının varlığını bize mantık ve matematik gösterir. Mantık ve matematikle ilgili tüm kavramlar değişmez, sonsuz ve zamansızdır. Bunlar sadece zihinde Devamını Oku

Edmund Husserl Felsefesi

Husserl felsefeyi kesin bir bilim hâline getirmek ister. Fakat bunu yapabilmek, mantık, psikoloji içinde yok olduğu sürece imkânsızdır. Yapılacak şey, mantığı psikolojinin etkisinden kurtarmaktır. Ona göre, felsefenin görevi, mantığı kendi özelliği ve bağımsızlığıyla tekrar ortaya çıkartmaktır. Mantık, yaşantılardan bağımsız, önermelere dayanan bir bilimdir. Mantığın Devamını Oku

William James Felsefesi (Pragmatizm)

William James, Amerika’da pragmatizm düşüncesinin yaygın olarak kabul edilmesini sağlayan düşünürdür. Pragma, Yunanca eylem, uygulama anlamına gelir. Pragmatik yöntem çözülememiş olan tartışmaları çözmek için bir uygulama, olayların ya da sorunların uygulama değerine yönelik bir sorgulamadır. Pragmatizme göre, uygulamada etkisi olan her şey anlamlı ve Devamını Oku

Henri Bergson Felsefesi

Bergson, idealizmin Fransa’daki en büyük temsilcilerindendir. Her düşünür gibi, onun da çabası, gerçeği bulmaktır. İçinde yaşadığı çağ, dinamik evren açıklamasına girişen, varlığı bir hareket olarak anlamaya çalışan bir çağ olduğundan, Bergson da evrenin bir hareket olduğu anlayışından yola çıkar. Varlığın gerçekliğini iki noktada odaklaştırır: Devamını Oku

Dilthey Felsefesi

Tüm bilimler arasında, ruhsal yaşamı ele alan bilim ilk ve en önemli bilim olmalıdır, diyen Dilthey, idealist yaşam felsefesini doğa bilimlerinin karşısına koymuştur. Bu doğrultuda kültür bilimlerini kurmak istemiştir. Dilthey kültür bilimlerine, bilimsel bir temel koymanın zorunlu olduğunu söylüyordu. Ona göre, Yeni Çağ bilgi Devamını Oku