Kant Felsefesi

Descartes'tan sonra bilgi kuramı iki ayrı yönde gelişir: Bilgiyi sağlamada sadece deneye önem verenler ve sadece akla önem verenler. Bu nedenle Kant felsefesi bilgi...

Holbach Felsefesi

Holbach, Fransız materyalizmini bir sistem hâline getirmiştir. Materyalizmi sistemleştirmiş; ama ortaya yeni bir düşünce koymamıştır. Holbach düşüncesine göre, hareket maddenin temel niteliğidir. Eğer madde, kımıldamayan,...

La Mettrie Felsefesi

La Mettrie, on sekizinci yüzyıl Fransız materyalizminin kurucusudur. Çıkış noktası, organik hayatla ruhsal hayatın birbirlerine paralel olduğu fikridir. Ayrıca Descartes'ın mekanist doğa görüşünü benimser. Doğada...

Etienne Condillac Felsefesi

Etienne Condillac, fikirlerimizin tek kaynağı olduğunu kabul eder; duyum. Bizim gibi yaşayan, fakat mermerden kabuğu nedeniyle duyum alamayan bir heykel düşünür. Bu kabuğun çeşitli...

David Hume Felsefesi

David Hume, İngiliz empirizm yaklaşımını temsil eden düşünürdür. Locke ve Berkeley'le başlayan bilginin eleştirilmesi işlemi, Hume'un felsefesinde doruğuna ulaşır. Ona göre, bilincin içindekiler, fikirler (ideler)...

John Locke Felsefesi

John Locke, İngiliz aydınlanmasını, dolayısıyla da Avrupa'daki aydınlanmayı başlatan düşünürdür. Locke'un araştırmalarının ağırlık merkezi insandır. Locke, doğuştan düşüncelerin olmadığını savunur. Ona göre, bizde birtakım kavramlar...

Aydınlanma Felsefesi

On sekizinci yüzyıl felsefesine "Aydınlanma Felsefesi", bu felsefenin içinde yer aldığı tarih dönemine de "Aydınlanma Çağı" adı verilir. Burada aydınlanmak isteyen insanın kendisi, aydınlatılması...

Leibniz Felsefesi

Wilhelm Leibniz, yalnız bir filozof değil, aynı zamanda matematikçi, doğa bilgini, dil bilgini, hukukçu ve ilâhiyatçıdır. Yeni Çağ Alman felsefesinin ilk büyük düşünürüdür. Yöntem anlayışında,...

Spinoza Felsefesi (Panteizm)

Spinoza felsefesi en büyük ve kesin etkiyi Descartes felsefesinden almıştır. Tümden gelimci - matematik yöntem, Spinoza felsefesinin de güvenip kullandığı biricik yöntemdir. Cevher problemi...

Rene Descartes Felsefesi

Rene Descartes, yalnız Yeni Çağ felsefesinin değil, yeni matematik ve yeni doğa biliminin de kurucuları arasında yer alır. Kendisinden artık şüphe edilemeyecek mükemmel bir...