İlkçağ Felsefesi

Felsefe Tarihi

Emine Yamanlar adlı yazarın, liselerde okutulmak üzere kaleme aldığı Felsefe Tarihi adlı bu kitap günümüzde liselerde kullanılmasa dahi hâlâ çok önemli bir referans kitabı olarak aranmakta ve kullanılmaktadır. Felsefeye Giriş açısından faydalı olarak gördüğümüz bu eseri Psikologo ailesi olarak sizlerle paylaşarak erişimi kolaylaştırmayı hedefledik. Devamını Oku

Aristoteles Felsefesi

Aristoteles felsefesinde, bütün Yunan bilimi adeta canlı bir bütün oluşturur. Aristoteles; mantık, felsefe, fizik, zooloji, ahlak, siyaset ve sanat gibi o dönemin her bilgi dalıyla ilgilenmiştir. Mantık biliminin kurucusudur. Orta Çağ sonuna kadar batı düşüncesinde tek otorite olarak değerlendirilmiştir. Aristoteles’te mantık, bilimsel araştırmanın tekniğini Devamını Oku

Sofistler (Protagoras ve Gorgias)

Beşinci yüzyılın ortalarında, Yunanistan’da siyasi ve ekonomik bir kalkınmanın ortaya çıktığı görülmektedir. Perslerle olan savaşlarda üstün bir rol oynayan Atina, bu kalkınmanın ağırlık merkezini oluşturur. Atina’da meydana gelen bu demokratik gelişmeler, belli bir yetişme ihtiyacına yol açmıştır. Bundan dolayı bilgi, pratik bir toplumsal değer Devamını Oku

Demokritos Felsefesi

Demokritos, Yunan materyalizminin ve atomculuğunun en büyük isimlerinden biridir. Demokritos’a göre, iki başlangıç bulunmaktadır. Boşluk Atomlar Evrendeki her şeyin temelinde maddi cinsten olan atomlar bulunur. Atomlar hareketlidir, sayısızdır ve nitelik olarak birbirinin aynıdır. Bunlar insanın duyularıyla kavranamaz. Atomlar, yalnızca akıl ile kavranabilir. Atomların doğrudan Devamını Oku

Anaksagoras Felsefesi

Anaksagoras, Empedokles’in görüşlerini geliştirmiştir. Varlık, nitelik bakımından birbirinden farklı parçacıklardan oluşur. Dış dünyada ne kadar çeşitlilik varsa, nitelikçe birbirinden ayrılan o kadar ana madde bulunmaktadır. Anaksagoras, bu ana maddelere tohum (spermata) adını vermiştir. Gözlemlediğimiz oluşmayla yok olma, bu ana maddelerin birleşmesi ve dağılmasıdır. Yoksa Devamını Oku

Empedokles Felsefesi

Empedokles, insanların meydana gelme dedikleri şeyin, temel maddelerin bir karışması; yok olma dediklerinin ise, söz konusu bu karışımın dağılması olduğunu düşünmektedir. Çok küçük parçalardan oluşan bu temel maddeler, kendileri meydana gelmemiştir; yok olmazlar ve değişemezler. Doğa bilgisinin gelişmesinde çok önemli bir unsuru; element kavramını Devamını Oku

Elealı Zenon Felsefesi

Elealı Zenon, Parmenides’i destekleyen bir filozoftur. Bu desteği ise çokluğa ve harekete karşı ileri sürdüğü çeşitli kanıtlarla verir. Bu kanıtlarda, Zenon’un nesnelerin çokluğunu ve hareketin gerçekliğini şüphe ile karşıladığı görülmektedir. Çokluğa karşı ileri sürdüğü kanıtlardan biri, yığın kanıtı olarak bilinmektedir. Zenon, karşısındakilere bir buğday Devamını Oku

Parmenides Felsefesi

Parmenides veya Elealı Parmenides, bir birlik olan, kendi içine kapalı, doğmamış, yok olmayaca, değişmez, bölünmez, yoğunlaşmaz, seyrekleşmez bir varlık kabul eder. Bu varlığı, “Bir Olan” olarak ifade eder. Bir olan, en yüce varlık ise Tanrıdır. Evrende bulunan tüm varlıkların var edicisidir. Bilginin amacı ve görevi Devamını Oku

Herakleitos Felsefesi

Herakleitos, varlık problemiyle ilgilenir ve evreni oluşturan ana maddenin ne olduğunu araştırır. Ona göre evren, ateşten meydana gelmiştir; çünkü sona ermeyen hareketine rağmen ateş tek biçimli kalmaktadır. Herakleitos, her şeyin bir akış durumunda olduğunu, sürekli değişime uğradığını iddia eder. Sürekli olan, değişmeyen hiçbir şey Devamını Oku

Platon İdealar Öğretisi

Platon felsefesinin en karışık konularından biri İdealar Öğretisi olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda “Formlar Teorisi” olarak da bilinen bu öğreti, fiziksel olmayan biçimlerin en doğru gerçekliği temsil ettiği fikrine dayanmaktadır. Birçok modern düşünür için, söz konusu bu İdeaları, gerçek dünyada temsil ettikleri nesnelerden ayrı Devamını Oku