İlkçağ Felsefesi

Platon Felsefesi

Platon’un Yaşamı Platon (Eflâtun, Latince: Plato) İÖ 427 yılında Atina’nın ileri gelen soylu ailelerinin birinde dünyaya geldi. Yaşam yolunda Sokrates ile karşılaştığında ve ondan, “edebiyat yapmayı bırak, felsefeye çalış’, önerisini aldığında yirmi yaşındaydı. Sekiz yıl onun öğrencisi oldu. Sokrates’in yargılanarak idam edilmesi karşısında duyduğu Devamını Oku

Sokrates Felsefesi

Sokrates’in Yaşamı Sokrates, milattan önce 496 yılında, Atina’da doğmuş ve Atina İmparatorluğu döneminde yaşamıştır. Dönemin kralı Perikles’tir. Taş ustası ve fakir bir ailenin çocuğu olarak hayata gelen Sokrates’in kendisinin de taş ustası olduğu; ancak bu işle çok fazla ilgilenmediği bilinmektedir. Sokrates aynı zamanda Atina Devamını Oku

Pisagor Felsefesi

Eski Yunanda bilimin, özellikle de matematiğin kurucusu olma ününü, Miletliler kadar Pisagor (Pythagoras, Fisagor) da hak etmektedir. Susam (Sisam, Samos) adasında doğmuş olan bu matematikçi, astronom ve filozof, İÖ 580 ile 500 yıllan arasında yaşamıştır. Eski kaynaklarda belirtildiğine göre – ve öğretilerinden de sezildiği Devamını Oku

Anaksimenes Felsefesi

Miletli Doğa filozoflarının üçüncüsü ve Anaksimandros’un çağdaşı olan ve İÖ 527’de öldüğü sanılan Anaksimenes, “hava“nın, tabii sözlük anlamıyla değil de canlandırıcı soluk ve hatta bir tür ruh olduğu düşüncesiyle «temel varlık» olması gerektiğini söylemiştir. O da evrenin oluş ve yok oluşunu sürekli bir değişim Devamını Oku

Anaksimandros Felsefesi

Anaksimandros da Miletli filozoflar arasındaydı ve Thales’in çağdaşı sayılabilecek bir yaştaydı. İÖ 611 ile 549 tarihleri arasında yaşamış olabileceği belirtilmektedir. Thales’in ilk filozof olarak ünü tartışmalı olduğuna göre Anaksimandros’tan felsefeyi ayrı bir dal olarak diken ilk filozof diye söz açabiliriz. Anaksimandros görüşlerini, «Doğa Üzerine» Devamını Oku

Thales Felsefesi

Doğa filozoflarının ilki olan Thales, İÖ 6. yüzyılın ilk yarısında kendisini göstererek ünlenmiştir. O, çok yer gezmiş ve bu arada Mısır’ı da görmüş olduğu anlaşılan bir tüccardı. Bundan başka o, bir devlet adamı ve çok yönlü bir doğa araştırmacısıydı: olasılıkla Doğudan aldığı gökbilim konusundaki Devamını Oku

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/psikolog/domains/psikologo.com/public_html/wp-content/themes/spike/archive.php on line 172