Ahlak Felsefesi (Etik)

Ahlak felsefesi veya diğer adıyla Etik, insanların nasıl davranması gerektiği gibi sorular ve doğru eylem (en iyiyi doğuran eylem) ve iyi yaşam (yaşamaya değer,...

Siyaset Felsefesi

Siyaset felsefesi; devlet, hükumet, politika, bağımsızlık, hukuk ve otoritenin hukuk kurallarını uygulaması gibi temel sorunlarla ilgilenen felsefe düşüncelerini kapsamaktadır. Bir diğer ifadeyle, siyaset felsefesi...

Empedokles Felsefesi

Empedokles, insanların meydana gelme dedikleri şeyin, temel maddelerin bir karışması; yok olma dediklerinin ise, söz konusu bu karışımın dağılması olduğunu düşünmektedir. Çok küçük parçalardan...

Septik Felsefe (Pyrrhon ve Timon)

Septik felsefenin ilk temsilcileri sofistlerdi. Sofistler, doğayla ilgilenen filozofların aynı konuda farklı sonuçlara ulaşmaları nedeniyle, insanın doğru bilgi edinip edinemeyeceği üzerinde durmuşlardır. Thales’e göre...

Hint Felsefesi

Hint uygarlığı, son derece gelişmiş bir uygarlıktı. Bu uygarlık, İnsanlığın ortak mirasına büyük katkılarda bulunmuştur. Hint matematikçileri, günümüzde de kabul edilen, rakamın değerinin sayıda...

İslam Felsefesi

İslam felsefesi özelinde, "İnsanla mutlak varlık (Tanrı) arasında ne gibi ilişki vardır?" sorusunun ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle, insan iradesinin özgür olup olmadığı, İslam...

Nicolai Hartmann Felsefesi

Hartmann, yeni varlık biliminin (ontoloji) kurucusudur. O, varlık kuramını dört boyut üzerine kurar. İlkin varlık biçimleri ideal ve real varlık diye ayrılmalıdır. İdeal varlık alanının...

Auguste Comte Felsefesi (Pozitivizm)

Auguste Comte temel düşüncesi, toplumun yeniden düzenlenmesidir. Bunun için de öncelikle insanların dünyaya bakış açılarının değişmesi gerekir. Saint Simon gibi, toplumun doğrudan doğruya bir...

Hegel Felsefesi

Hegel öncelikle insanlık tarihi ile ilgilenmiştir. Modern felsefe, yani Descartes'tan başlayan felsefe, Kant'a kadar "Bilginin özü nedir?" sorusunu sormuş, varlık sorununa eğilmeden önce bilgi...

Çin Felsefesi

Çin Felsefesi, Çin tarihine ait yazılı belgeler M.Ö. 2000 yılından başlar. Çince Asya dillerinin en eskisidir. Uzak Doğu'da Çinlilerden daha eski uygarlık yoktur ve...