Empedokles Felsefesi

Empedokles, insanların meydana gelme dedikleri şeyin, temel maddelerin bir karışması; yok olma dediklerinin ise, söz konusu bu karışımın dağılması olduğunu düşünmektedir. Çok küçük parçalardan...

Pisagor Felsefesi

Eski Yunanda bilimin, özellikle de matematiğin kurucusu olma ününü, Miletliler kadar Pisagor (Pythagoras, Fisagor) da hak etmektedir. Susam (Sisam, Samos) adasında doğmuş olan bu...

Hint Felsefesi

Hint uygarlığı, son derece gelişmiş bir uygarlıktı. Bu uygarlık, İnsanlığın ortak mirasına büyük katkılarda bulunmuştur. Hint matematikçileri, günümüzde de kabul edilen, rakamın değerinin sayıda...

Sokrates Felsefesi

Sokrates'in Yaşamı Sokrates, milattan önce 496 yılında, Atina'da doğmuş ve Atina İmparatorluğu döneminde yaşamıştır. Dönemin kralı Perikles'tir. Taş ustası ve fakir bir ailenin çocuğu olarak...

Siyaset Felsefesi

Siyaset felsefesi; devlet, hükumet, politika, bağımsızlık, hukuk ve otoritenin hukuk kurallarını uygulaması gibi temel sorunlarla ilgilenen felsefe düşüncelerini kapsamaktadır. Bir diğer ifadeyle, siyaset felsefesi...

Rönesans Felsefesi

Rönesans felsefesi, tarihsel olarak bir değişim döneminde ortaya çıkan düşünce biçimlerinin etkisiyle şekillenmiştir. Rönesans Dönemi Rönesans adı verilen çağ bir geçiş dönemidir. Avrupa kültür çevresinin iki...

Ahlak Felsefesi (Etik)

Ahlak felsefesi veya diğer adıyla Etik, insanların nasıl davranması gerektiği gibi sorular ve doğru eylem (en iyiyi doğuran eylem) ve iyi yaşam (yaşamaya değer,...

Septik Felsefe (Pyrrhon ve Timon)

Septik felsefenin ilk temsilcileri sofistlerdi. Sofistler, doğayla ilgilenen filozofların aynı konuda farklı sonuçlara ulaşmaları nedeniyle, insanın doğru bilgi edinip edinemeyeceği üzerinde durmuşlardır. Thales’e göre...

Hegel Felsefesi

Hegel öncelikle insanlık tarihi ile ilgilenmiştir. Modern felsefe, yani Descartes'tan başlayan felsefe, Kant'a kadar "Bilginin özü nedir?" sorusunu sormuş, varlık sorununa eğilmeden önce bilgi...

Thales Felsefesi

Doğa filozoflarının ilki olan Thales, İÖ 6. yüzyılın ilk yarısında kendisini göstererek ünlenmiştir. O, çok yer gezmiş ve bu arada Mısır'ı da görmüş olduğu...