Yeniçağ Felsefesi

Leibniz Felsefesi

Wilhelm Leibniz, yalnız bir filozof değil, aynı zamanda matematikçi, doğa bilgini, dil bilgini, hukukçu ve ilâhiyatçıdır. Yeni Çağ Alman felsefesinin ilk büyük düşünürüdür. Yöntem anlayışında, matematiğin yöntemini felsefeye aktarmak ister. Ona göre, yalnız matematikçiler ileri sürdüklerini kanıtlayabilecek durumdadırlar. Nasıl matematikte sayılarla hesap yapılıyorsa, aynı Devamını Oku

Spinoza Felsefesi (Panteizm)

Spinoza felsefesi en büyük ve kesin etkiyi Descartes felsefesinden almıştır. Tümden gelimci – matematik yöntem, Spinoza felsefesinin de güvenip kullandığı biricik yöntemdir. Cevher problemi onun felsefesinin de ana problemidir. Spinoza için cevher, kendi kendisinde var olan, var olmak için başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan Devamını Oku

Rene Descartes Felsefesi

Rene Descartes, yalnız Yeni Çağ felsefesinin değil, yeni matematik ve yeni doğa biliminin de kurucuları arasında yer alır. Kendisinden artık şüphe edilemeyecek mükemmel bir bilgi arar. Bu sarsılmaz bilgiye, ancak matematiğin yürüdüğü yolla ulaşılabileceğine inanır. Matematik, tıpkı formel mantık gibi bağlantılı ve açık seçik Devamını Oku