Psikologo Archive

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)

İnsanoğlu, kendi doğası gereği öğrenmek ve bilmek ister. İnsan varoluşunun temeli, bilgiyi edinmek olarak belirtilebilir. Bilgi, özne ile nesne arasındaki ilişkinin bir sonucu olarak elde edilir. Özne ile nesne arasındaki söz konusu bu ilişki tamamen kasıtlıdır. Kavramlar, nesne ile ilişki içerisinde olan öznenin zihinsel Devamını Oku

Varlık Felsefesi (Ontoloji)

Ontoloji veya Varlık Felsefesi, genel olarak “gerçek” olan her şey için geçerli olacak şekilde varlık üzerine akıl yürütmeyi kapsamaktadır. Varlık Felsefesi, Aristoteles tarafından Metafizik kitabında “İlk Felsefe” olarak ifade edilmiştir. Latince “ontologia” terimi (varlık bilimi), Alman filooz Jacob Lorhard (Lordhardus) tarafından isabetli bir şekilde Devamını Oku

Psikodinamik Kuramlar

19. yüzyılın ikinci yarısına kadar psikoloji felsefeden bağımsız bir alan değildi. Kendi bağımsızlığını kazanmaya başladığında psikolojinin temel amacı; laboratuvar temelli araştırmalarla yetişkin bireylerin ruhsal süreçlerinin bileşenlerini incelemekti. Yapısalcılık denilen bu yaklaşımın öncüsü ise ilk psikoloji laboratuvarını kuran kişi Wilhelm Wundt’tu. Yapısalcılıkta temel vurgu bilinçli Devamını Oku

Felsefe Tarihi

Emine Yamanlar adlı yazarın, liselerde okutulmak üzere kaleme aldığı Felsefe Tarihi adlı bu kitap günümüzde liselerde kullanılmasa dahi hâlâ çok önemli bir referans kitabı olarak aranmakta ve kullanılmaktadır. Felsefeye Giriş açısından faydalı olarak gördüğümüz bu eseri Psikologo ailesi olarak sizlerle paylaşarak erişimi kolaylaştırmayı hedefledik. Devamını Oku

Hint Felsefesi

Hint uygarlığı, son derece gelişmiş bir uygarlıktı. Bu uygarlık, İnsanlığın ortak mirasına büyük katkılarda bulunmuştur. Hint matematikçileri, günümüzde de kabul edilen, rakamın değerinin sayıda bulunduğu yere göre değiştiği 10 tabanlı rakam sistemini (konumsal sayı sistemim) buldular. Sıfır rakamı onların buluşudur. Hintliler, kan dolaşımını Harvey’den Devamını Oku

Çin Felsefesi

Çin Felsefesi, Çin tarihine ait yazılı belgeler M.Ö. 2000 yılından başlar. Çince Asya dillerinin en eskisidir. Uzak Doğu’da Çinlilerden daha eski uygarlık yoktur ve Çinliler bu uygarlığın temel özelliklerini herhangi bir dış kaynağa borçlu değildir. Başka yerlerde olduğu gibi Çin’de de tuncun kullanılışı, zenginliğin Devamını Oku

Felsefe Sözlüğü

açık ve seçik: (Descartes‘ta) Bir bilginin doğruluğunu belirleyen ölçütler. (Konusu bize doğrudan doğruya, araçsız olarak verilmiş bilgi açık; konusu başka şeylerden ayrı, onlarla karışmamış olan bilgiyse, seçiktir.) adcılık (nominalizm): Tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş. akademi (akademia): Platon‘un Atina yakınlarında kurduğu, Devamını Oku

Stephen Toulmin Felsefesi

Toulmin de bilimin doğasıyla ilgilenir ve Kuhn gibi o da bilimi bir etkinlik olarak görür. Bu etkinlik bilim adamları topluluğu tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle de bilim üzerinde psikolojik ve sosyolojik faktörler etkilidir. Toulmin’e göre, bilimsel kuramların doğruluğu, doğa olaylarını tam olarak açıklamasından değil, biriken Devamını Oku

Thomas Kuhn Felsefesi (Paradigma)

Thomas Kuhn, özellikle bilim felsefesiyle ilgilenen bir düşünürdür. Ona göre bilim, bilim adamlarının oluşturduğu bir grubun etkinliğidir. Bu nedenle, bilimi anlayabilmek için bilimsel araştırma sürecine giren tüm öğelerin göz önüne alınması gerekir. Bilimin Gelişimi Kuhn’a göre bilimin gelişimi dört aşamada gerçekleşir: Bilim öncesi dönem, Devamını Oku

Ludwig Witgennstein Felsefesi

Wittgenstein eserleri mantıksal olguculuğun temel incelemeleri arasındadır. Wittgenstein‘in bütün amacı, cümle veya önermelerin yapısını açıklamaktır. Yani “Kelimelerden oluşan bir cümlenin veya önermenin dünyada bir olguyu göstermesi, daha doğrusu temsil etmesi nasıl olur?” sorusu, onun felsefesinin temel konusunu oluşturur. Wittgenstein, “Bir düşünce, anlamlı bir cümledir.” Devamını Oku

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/psikolog/domains/psikologo.com/public_html/wp-content/themes/spike/archive.php on line 172