Agnostisizm

Nicolai Hartmann Felsefesi

Hartmann, yeni varlık biliminin (ontoloji) kurucusudur. O, varlık kuramını dört boyut üzerine kurar. İlkin varlık biçimleri ideal ve real varlık diye ayrılmalıdır. İdeal varlık alanının varlığını bize mantık ve matematik gösterir. Mantık ve matematikle ilgili tüm kavramlar değişmez, sonsuz ve zamansızdır. Bunlar sadece zihinde Devamını Oku