Anaksimandros Felsefesi

Anaksimandros da Miletli filozoflar arasındaydı ve Thales’in çağdaşı sayılabilecek bir yaştaydı. İÖ 611 ile 549 tarihleri arasında yaşamış olabileceği belirtilmektedir. Thales’in ilk filozof olarak ünü tartışmalı olduğuna göre Anaksimandros’tan felsefeyi ayrı bir dal olarak diken ilk filozof diye söz açabiliriz. Anaksimandros görüşlerini, «Doğa Üzerine» Devamını Oku

Thales Felsefesi

Doğa filozoflarının ilki olan Thales, İÖ 6. yüzyılın ilk yarısında kendisini göstererek ünlenmiştir. O, çok yer gezmiş ve bu arada Mısır’ı da görmüş olduğu anlaşılan bir tüccardı. Bundan başka o, bir devlet adamı ve çok yönlü bir doğa araştırmacısıydı: olasılıkla Doğudan aldığı gökbilim konusundaki Devamını Oku

Felsefe ve Dil İlişkisi

Felsefe, genel olarak dünyanın ve insanın doğasını ilgilendiren sorularla ilgilenir. Dil felsefesi ise, genel olarak dilin doğası ve dilin doğa ve dil yardımıyla gerçekliği algılayan ve açıklayan insan zihniyle ilişkisini anlamaya çalışır. Bir diğer ifadeyle, dil felsefesi kullanılan dil, düşünce ve gerçeklik arasındaki üçlü Devamını Oku

Kişilik Nedir ? Nasıl Oluşur ?

Kişilik hakkında çeşitli tanımlamalar olsa da bunlardan kabul gören bazılarında kişiliğimiz şöyle tanımlanmakta; “Kişilik bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, o’nu diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış ilişki biçimidir.”(Cüceloğlu,2009)” Ruhbiliminde ise kişiliğin tanımı için genel olarak şu tanım kullanılır; “Kişinin, işler durumdaki bedensel Devamını Oku

Felsefe ve Yaşam İlişkisi

Felsefe, yaşam içinde varoluşun ve gerçekliğin gizemlerini anlamayı hedefleyen bir uğraşıdır. Gerçeğin ve bilginin doğasını keşfetmeye ve yaşamda neyin temel değer olduğunu ve neyin önemli olduğunu bulmaya çalışır. Aynı zamanda, insan ve doğa ile birey v etoplum arasındaki ilişkiyi de inceler. Felsefe; hayret etmekten, Devamını Oku

Felsefe ve Hikmet İlişkisi

Hikmet Kavramının Etimolojik Kökenleri Hikmet, kaynakların bize bildirdiğine göre, ilk dönemlerde Yunanca “sophia” kelimesiyle karşılığını bulmaktadır. İslam’dan önce peygamberlerin vaaz ve irşadları anlamında kullanılan hikmet, “Vahiy” ve “İncil” anlamlarında da kullanılmıştır. Bazen hikmet kelimesinin felsefe ile eş anlamlı kullanıldığını da unutmamak gerekir.  İbranice’ de, hikmet karşılığı Devamını Oku

Felsefe Nedir?

Sözlük anlamıyla, “felsefe” kelimesi tam olarak “bilgiyi sevmek” anlamına gelmektedir. Geniş bir açıdan bakıldığında ise insanların kendileri, yaşadıkları dünya, dünyayla ve birbirleriyle ilişkileri hakkında temel gerçekleri anlamak için gerçekleştirdikleri etkinliklerin tamamı felsefe olarak ifade edilebilir. Akademik açıdan düşünüldüğünde de aslında bu temel arayışın dışına Devamını Oku

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/psikolog/domains/psikologo.com/public_html/wp-content/themes/spike/index.php on line 194