Felsefe

Felsefe ve Yaşam İlişkisi

Felsefe, yaşam içinde varoluşun ve gerçekliğin gizemlerini anlamayı hedefleyen bir uğraşıdır. Gerçeğin ve bilginin doğasını keşfetmeye ve yaşamda neyin temel değer olduğunu ve neyin önemli olduğunu bulmaya çalışır. Aynı zamanda, insan ve doğa ile birey v etoplum arasındaki ilişkiyi de inceler. Felsefe; hayret etmekten, Devamını Oku

Felsefe ve Hikmet İlişkisi

Hikmet Kavramının Etimolojik Kökenleri Hikmet, kaynakların bize bildirdiğine göre, ilk dönemlerde Yunanca “sophia” kelimesiyle karşılığını bulmaktadır. İslam’dan önce peygamberlerin vaaz ve irşadları anlamında kullanılan hikmet, “Vahiy” ve “İncil” anlamlarında da kullanılmıştır. Bazen hikmet kelimesinin felsefe ile eş anlamlı kullanıldığını da unutmamak gerekir.  İbranice’ de, hikmet karşılığı Devamını Oku

Felsefe Nedir?

Sözlük anlamıyla, “felsefe” kelimesi tam olarak “bilgiyi sevmek” anlamına gelmektedir. Geniş bir açıdan bakıldığında ise insanların kendileri, yaşadıkları dünya, dünyayla ve birbirleriyle ilişkileri hakkında temel gerçekleri anlamak için gerçekleştirdikleri etkinliklerin tamamı felsefe olarak ifade edilebilir. Akademik açıdan düşünüldüğünde de aslında bu temel arayışın dışına Devamını Oku