Anaksimandros Felsefesi

Anaksimandros da Miletli filozoflar arasındaydı ve Thales'in çağdaşı sayılabilecek bir yaştaydı. İÖ 611 ile 549 tarihleri arasında yaşamış olabileceği belirtilmektedir. Thales'in ilk filozof olarak...

Thales Felsefesi

Doğa filozoflarının ilki olan Thales, İÖ 6. yüzyılın ilk yarısında kendisini göstererek ünlenmiştir. O, çok yer gezmiş ve bu arada Mısır'ı da görmüş olduğu...

Felsefe ve Dil İlişkisi

Felsefe, genel olarak dünyanın ve insanın doğasını ilgilendiren sorularla ilgilenir. Dil felsefesi ise, genel olarak dilin doğası ve dilin doğa ve dil yardımıyla gerçekliği...

Felsefe ve Yaşam İlişkisi

Felsefe, yaşam içinde varoluşun ve gerçekliğin gizemlerini anlamayı hedefleyen bir uğraşıdır. Gerçeğin ve bilginin doğasını keşfetmeye ve yaşamda neyin temel değer olduğunu ve neyin...

Felsefe ve Hikmet İlişkisi

Hikmet Kavramının Etimolojik Kökenleri Hikmet, kaynakların bize bildirdiğine göre, ilk dönemlerde Yunanca "sophia" kelimesiyle karşılığını bulmaktadır. İslam'dan önce peygamberlerin vaaz ve irşadları anlamında kullanılan hikmet, "Vahiy"...

Felsefe Nedir?

Sözlük anlamıyla, "felsefe" kelimesi tam olarak "bilgiyi sevmek" anlamına gelmektedir. Geniş bir açıdan bakıldığında ise insanların kendileri, yaşadıkları dünya, dünyayla ve birbirleriyle ilişkileri hakkında...