Edmund Husserl Felsefesi

Husserl felsefeyi kesin bir bilim hâline getirmek ister. Fakat bunu yapabilmek, mantık, psikoloji içinde yok olduğu sürece imkânsızdır. Yapılacak şey, mantığı psikolojinin etkisinden kurtarmaktır....

William James Felsefesi (Pragmatizm)

William James, Amerika'da pragmatizm düşüncesinin yaygın olarak kabul edilmesini sağlayan düşünürdür. Pragma, Yunanca eylem, uygulama anlamına gelir. Pragmatik yöntem çözülememiş olan tartışmaları çözmek için...

Henri Bergson Felsefesi

Bergson, idealizmin Fransa'daki en büyük temsilcilerindendir. Her düşünür gibi, onun da çabası, gerçeği bulmaktır. İçinde yaşadığı çağ, dinamik evren açıklamasına girişen, varlığı bir hareket...

Dilthey Felsefesi

Tüm bilimler arasında, ruhsal yaşamı ele alan bilim ilk ve en önemli bilim olmalıdır, diyen Dilthey, idealist yaşam felsefesini doğa bilimlerinin karşısına koymuştur. Bu...

Friedrich Nietzsche Felsefesi

Nietzsche 19. yüzyılın en önemli ve etkili düşünürlerinden biridir. Felsefesinin ana çizgisi, kendi çağma toptan bir karşı çıkıştır. Çağındaki akılcılığa, felsefi sistemlere ve bütün...

Soren Kierkegaard Felsefesi (Varoluşçuluk)

Soren Kierkegaard, varoluş terimini modern anlamda kullanan ilk düşünürdür. Kierkegaard soyut düşünmeye karşı, somut düşünmeyi savunur; çünkü soyut düşünmede birey unutulmuştur. Aynı şekilde nesnel...

Karl Marx Felsefesi

Karl Marx, Hegel felsefesinden yola çıkmıştır. Özellikle Hegel'den diyalektik kavramını alır; ama ona karşıt görüşleri savunur. Hegel gibi evrenin gelişmesinin diyalektik bir biçimde olduğunu söyler:...

Auguste Comte Felsefesi (Pozitivizm)

Auguste Comte temel düşüncesi, toplumun yeniden düzenlenmesidir. Bunun için de öncelikle insanların dünyaya bakış açılarının değişmesi gerekir. Saint Simon gibi, toplumun doğrudan doğruya bir...

Saint Simon Felsefesi

Saint Simon çok hareketli bir dönemde yaşamıştır. Ona göre, önce incelenmesi gereken şudur: Hangi tip insan kültürün gelişmesini sağlar ve gelişmeyi sağlayacak insan nasıl...

Hegel Felsefesi

Hegel öncelikle insanlık tarihi ile ilgilenmiştir. Modern felsefe, yani Descartes'tan başlayan felsefe, Kant'a kadar "Bilginin özü nedir?" sorusunu sormuş, varlık sorununa eğilmeden önce bilgi...