Spinoza Felsefesi (Panteizm)

Spinoza felsefesi en büyük ve kesin etkiyi Descartes felsefesinden almıştır. Tümden gelimci - matematik yöntem, Spinoza felsefesinin de güvenip kullandığı biricik yöntemdir. Cevher problemi...

La Mettrie Felsefesi

La Mettrie, on sekizinci yüzyıl Fransız materyalizminin kurucusudur. Çıkış noktası, organik hayatla ruhsal hayatın birbirlerine paralel olduğu fikridir. Ayrıca Descartes'ın mekanist doğa görüşünü benimser. Doğada...

Stoa Felsefesi

Helenistik çağın en önemli felsefe öğretisi, Stoa Felsefesi olarak bilinir. Bu öğretinin kurucusu Kıbnslı Zenon'dur. Stoa felsefesinde, insanın bağımsızlığı ana düşüncedir. Sokrates ve Platon'dan alınan...

Ludwig Witgennstein Felsefesi

Wittgenstein eserleri mantıksal olguculuğun temel incelemeleri arasındadır. Wittgenstein'in bütün amacı, cümle veya önermelerin yapısını açıklamaktır. Yani "Kelimelerden oluşan bir cümlenin veya önermenin dünyada bir olguyu...

Henri Bergson Felsefesi

Bergson, idealizmin Fransa'daki en büyük temsilcilerindendir. Her düşünür gibi, onun da çabası, gerçeği bulmaktır. İçinde yaşadığı çağ, dinamik evren açıklamasına girişen, varlığı bir hareket...

Pisagor Felsefesi

Eski Yunanda bilimin, özellikle de matematiğin kurucusu olma ününü, Miletliler kadar Pisagor (Pythagoras, Fisagor) da hak etmektedir. Susam (Sisam, Samos) adasında doğmuş olan bu...

Anaksagoras Felsefesi

Anaksagoras, Empedokles'in görüşlerini geliştirmiştir. Varlık, nitelik bakımından birbirinden farklı parçacıklardan oluşur. Dış dünyada ne kadar çeşitlilik varsa, nitelikçe birbirinden ayrılan o kadar ana madde...

Aquinolu Thomas Felsefesi

Aquinolu Thomas yalnız skolastiğin yükselme döneminin değil, tüm Skolastik dönemin en büyük düşünürüdür. Öğretisi bugün de Katolik kilisesinin resmi felsefesidir. Skolastik Felsefenin ilk önemli parolası,...

Rönesans Felsefesi

Rönesans felsefesi, tarihsel olarak bir değişim döneminde ortaya çıkan düşünce biçimlerinin etkisiyle şekillenmiştir. Rönesans Dönemi Rönesans adı verilen çağ bir geçiş dönemidir. Avrupa kültür çevresinin iki...

Platon Felsefesi

Platon'un Yaşamı Platon (Eflâtun, Latince: Plato) İÖ 427 yılında Atina'nın ileri gelen soylu ailelerinin birinde dünyaya geldi. Yaşam yolunda Sokrates ile karşılaştığında ve ondan, "edebiyat...