Siyaset Felsefesi

Siyaset felsefesi; devlet, hükumet, politika, bağımsızlık, hukuk ve otoritenin hukuk kurallarını uygulaması gibi temel sorunlarla ilgilenen felsefe düşüncelerini kapsamaktadır. Bir diğer ifadeyle, siyaset felsefesi...

Parmenides Felsefesi

Parmenides veya Elealı Parmenides, bir birlik olan, kendi içine kapalı, doğmamış, yok olmayaca, değişmez, bölünmez, yoğunlaşmaz, seyrekleşmez bir varlık kabul eder. Bu varlığı, "Bir Olan"...

Nicolai Hartmann Felsefesi

Hartmann, yeni varlık biliminin (ontoloji) kurucusudur. O, varlık kuramını dört boyut üzerine kurar. İlkin varlık biçimleri ideal ve real varlık diye ayrılmalıdır. İdeal varlık alanının...

La Mettrie Felsefesi

La Mettrie, on sekizinci yüzyıl Fransız materyalizminin kurucusudur. Çıkış noktası, organik hayatla ruhsal hayatın birbirlerine paralel olduğu fikridir. Ayrıca Descartes'ın mekanist doğa görüşünü benimser. Doğada...

Sokrates Felsefesi

Sokrates'in Yaşamı Sokrates, milattan önce 496 yılında, Atina'da doğmuş ve Atina İmparatorluğu döneminde yaşamıştır. Dönemin kralı Perikles'tir. Taş ustası ve fakir bir ailenin çocuğu olarak...

Duns Scotus Felsefesi

Duns Scotus iradenin akıl karşısında önceliğini, üstünlüğünü ileri sürer. İnsan ilk planda bilen değil, isteyen bir varlıktır. İnsanı bilgiye götüren iradesidir. Mutluluğun kaynağı da akıl...

Demokritos Felsefesi

Demokritos, Yunan materyalizminin ve atomculuğunun en büyük isimlerinden biridir. Demokritos'a göre, iki başlangıç bulunmaktadır. Boşluk Atomlar Evrendeki her şeyin temelinde maddi cinsten olan atomlar bulunur....

Anaksagoras Felsefesi

Anaksagoras, Empedokles'in görüşlerini geliştirmiştir. Varlık, nitelik bakımından birbirinden farklı parçacıklardan oluşur. Dış dünyada ne kadar çeşitlilik varsa, nitelikçe birbirinden ayrılan o kadar ana madde...

Augustinus Felsefesi

Kilise Babalarının felsefesi (Patristik felsefe), Hristiyan dininin öğretisini oluşturmak, bu öğretiye bir biçim vermek çaba ve denemelerini kapsıyordu. Bu öğretiye sistemli bir bütünlük kazandıran,...

Çin Felsefesi

Çin Felsefesi, Çin tarihine ait yazılı belgeler M.Ö. 2000 yılından başlar. Çince Asya dillerinin en eskisidir. Uzak Doğu'da Çinlilerden daha eski uygarlık yoktur ve...